top of page
 • Writer's pictureValinda

Wat betekent Cradle-to-Cradle?

Updated: Mar 4, 2022


Wanneer je nieuwsgierig bent naar duurzaam leven en je daarin gaat inlezen lees je al snel over het cradle to cradle principe, maar wat houdt dit in?

Van wieg tot wieg / wieg tot graf

Cradle to Cradle is het tegenovergestelde van het Cradle to grave-proces. Van wieg tot graf is een lineair model waarin grondstoffen worden gewonnen en gebruikt om een ​​product te maken dat op een graf, oftewel een stortplaats, eindigd. In tegenstelling tot wieg tot graf, creëert wieg tot wieg uiteindelijk geen afval omdat alle materialen worden hergebruikt.


De industrie achter de cradle-to-cradle-processen ontwerpt systemen zo dat de materialen in een gesloten kringloop blijven, waardoor er zo min mogelijk afval ontstaat. Ze gaan verder dan het omgaan met het afval dat eenmaal is ontstaan, door problemen te herdefiniëren door zich te concentreren op het ontwerp van het product. Het cradle-to-cradle-systeem is duurzaam en houd rekening met het leven en toekomstige generaties. Het is een sterk evoluerende industrie en steeds meer theorieën worden in de praktijk gebracht. Dit is vergelijkbaar met wat er gaande is in de natuurlijke wereld, waarin het "afval" van het ene organisme door een ecosysteem gaat om andere organismen van voedsel te voorzien. In het cradle-to-cradle-systeem circuleren materialen in gesloten kringlopen en leveren ze voedingsstoffen voor de natuur of de industrie.

 
 

De zero waste-beweging bevordert niet alleen hergebruik en herbestemming van 'afval', maar, nog belangrijker, het bevordert preventie en productontwerpen die rekening houden met de hele levenscyclus van het product. Ontwerpen zonder afval streven naar minimaal materiaalgebruik en gebruik van gerecyclede materialen. Ze streven naar producten die langer meegaan, repareerbaar zijn en aan het einde van hun levensduur eenvoudig uit elkaar te halen zijn.


Technische circulariteit

In dit geval is een artikel zo ontworpen dat het zonder waardeverlies kan worden gerepareerd of hergebruikt. Dit wordt vaak verward met recycling. Recycling verlengt echter eenvoudig het hele proces van maken, gebruiken en weggooien. Dit betekent dat het product uiteindelijk toch op de vuilstort terechtkomt.


Organische circulariteit

Dit type cyclus zorgt ervoor dat alle grondstoffen en chemicaliën die worden gebruikt om een ​​product te maken biologisch afbreekbaar of onschadelijk zijn. Ze willen door de natuur geaccepteerd worden en een hulpbron zijn voor andere natuurlijke processen.Voordelen

Het cradle-to-cradle systeem heeft meerdere voordelen, niet alleen voor de natuur maar ook voor ons als consument.

 • Lagere kosten, aangezien het creëren van afval een teken van inefficiëntie is.

 • Snellere productie: een zero waste-strategie verbetert de productieprocessen naar meer lokale locaties, waardoor de noodzaak om materialen te importeren wordt verminderd

 • Verbeterde materiaalstromen. Er zijn minder grondstoffen nodig omdat eventuele afvalstoffen ofwel worden teruggestuurd en hergebruikt of worden gecomposteerd.

 • Het ondersteunt duurzaamheid door economisch welzijn, milieubescherming en sociaal welzijn.

 • Er komt minder waterstofsulfide in de atmosfeer. Dit komt vrij bij het natuurlijke afbraak van afval. Studies hebben een positief verband aangetoond tussen verhoogde sterftecijfers aan longkanker en verhoogde morbiditeit en mortaliteit in verband met luchtwegaandoeningen en blootstelling aan deze chemische stof. Uit deze onderzoeken bleek ook dat hoe dichter je bij een stortplaats bevindt, hoe hoger de blootstelling aan waterstofsulfide.

 • -Nu stortplaatsen kleiner worden, zullen de chemicaliën die uit de stortplaatsen lekken, worden verminderd. Deze chemicaliën komen terecht in ons grondwater en onze omgeving.

 
 

Cradle to Cradle-certificering

Wanneer krijgt een product de cradle-to-cradle-certificering? Om Cradle to Cradle gecertificeerd te worden, moet aan een aantal aspecten worden voldaan.

 • Gezonde materialen: Alle materialen moeten onschadelijk zijn voor mens en milieu.

 • Herbruikbaarheid: Alle materialen moeten herbruikbaar zijn na de levenscyclus van het product in de technische circulatie of de organische circulatie.

 • Hernieuwbare energie: Voor het productieproces mag alleen hernieuwbare energie worden gebruikt.

 • Water: Er moet worden aangetoond dat Cradle to Cradle-bedrijven efficiënt met water omgaan en dat hun afvalwater schoon is.

 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: Bedrijven moeten bewijzen dat ze hun werknemers en andere potentiële belanghebbenden waarderen.

Meer Zero Waste voor Beginners

Do you use

Unpaper Towels?

Unpaper towels - zero waste etsy shop

Visit our shop with over 50 different prints of reusable kitchen towels. These not only look super cut but they are also very eco-friendly and save you money.

Valinda - Natural Parenting Blog - Eco-friendly mom - Cloth diaper - sustainable pregnancy

Meet Valinda

Hi there, I am the founder of the green and happy mom blog and green and happy shop. After battling severe depression, I am determined to make the world a little better and I want to take you along that journey with me. 

Unpaper towels - zero waste etsy shop

Latests Blogposts

Do you need 150+ Tips to start your

Zero Waste Journey?

150 tips side balk comp.png

Join 5000 Green Bees who never miss weekly videos & eco-tips.

Free shampoo bar recipe - eco friendly bathroom

Join 5000 Green Bees who never miss weekly videos & eco-tips.

Follow me on Youtube!

bottom of page