top of page
  • Writer's pictureValinda

Is Recyclen Duurzaam?

Updated: 4 days ago

We zijn ons er steeds meer van bewust dat de hoeveelheid afval die we produceren ook veel ruimte vraagt ​​op onze planeet. Naarmate onze bevolking blijft toenemen, beïnvloeden we de ruimte die we nodig hebben om in te leven, dus we zijn meer op zoek naar iets duurzamers. Tegenwoordig wordt er minder afval weggegooid omdat we ons er steeds meer van bewust worden dat recyclen duurzamer is dan afval weggooien…of toch niet?Laten we dit eens nader bekijken door eerst te kijken naar wat recycling is, waarom recyclen goed is en waarom het niet de oplossing is.

 
 

Wat is recyclen?

Recycling is kort gezegd het proces waarbij afvalstoffen worden omgezet in nieuwe materialen. Het is het proces van het verzamelen en verwerken van materialen die anders als afval zouden worden weggegooid. Het is een milieuvriendelijke manier van afvalbeheer voor een duurzame samenleving. Er zijn verschillende stappen betrokken bij het recyclingproces. Eerst worden de recyclebare materialen verzameld en naar een recuperatie faciliteit gebracht. Hier wordt het gesorteerd, gereinigd en verwerkt tot materialen die als nieuwe grondstof worden verkocht.


Voordelen van recyclen: