top of page
  • Writer's pictureValinda

Biologisch afbreekbaar versus Composteerbaar: Wat is het verschil en Waarom is het belangrijk?

Updated: Mar 4, 2022

Mensen die proberen een duurzame levensstijl te leven, hebben een speciaal oog voor labels. Vegetarisch, veganistisch, recyclebaar, biologisch afbreekbaar, composteerbaar - sommige zijn nauwkeurig, sommige zijn vaag, maar ze geven ons allemaal een beter gevoel over onze aankopen. En terecht!


Maar zelfs vergelijkbare termen kunnen enkele cruciale verschillen hebben die bepalen hoeveel we de planeet helpen of schaden. Dat is precies het geval met biologisch afbreekbaar en composteerbaar. Hoewel deze termen elkaar overlappen, is het belangrijk ze te onderscheiden. Dus laten we een kijken.


Biologisch afbreekbaar


Op het eerste gezicht lijkt de definitie van biologische afbreekbaarheid vrij eenvoudig. 'Bio'-gedeelte geeft aan dat een dergelijk product door de natuur kan worden afgebroken met behulp van bacteriën, schimmels of andere biologische processen.


Dat is een goed begin, nietwaar? Er zijn echter veel details waarmee rekening moet worden gehouden. Vrijwel alles kan afbreken en uit elkaar vallen. Zelfs bekende vervuilers zoals plastic of luiers zullen uiteindelijk degraderen, al het kan honderden jaren duren.

Daarom is tijd een belangrijk criterium om te overwegen. Een product of materiaal kan als echt biologisch afbreekbaar worden beschouwd als het zonder menselijke tussenkomst snel kan worden afgebroken tot onschadelijke deeltjes. 'Snel' kan anders worden gedefinieerd, maar alles tot een jaar is meestal bevredigend. Als het meer tijd kost, is het afbreekbaar, maar niet biologisch afbreekbaar.


Een ander aspect om te overwegen is hoe goed een materiaal kan afbreken. Plantaardig plastic wordt bijvoorbeeld meestal als biologisch afbreekbaar beschouwd. Hoewel het in de natuur kan afbreken, is het sterk afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid. Onder niet optimale omstandigheden verliest het zijn vermogen om snel af te breken en is het net zo schadelijk voor het milieu als gewoon plastic. Omdat biologische afbraak een niet-gecontroleerd gevoelig proces is, kunnen materialen in sommige gevallen ook giftig afval achterlaten.


Als vuistregel is elk plantaardig, dierlijk of natuurlijk mineraal product biologisch afbreekbaar. Veel mensen weten dat niet en gaan ervan uit dat alleen voedsel en planten biologisch afbreekbaar zijn, maar in werkelijkheid is de lijst veel langer. Hoewel ze meer tijd nodig hebben om op microscopisch niveau af te breken, kunnen zaken als papieren zakken of kartonnen dozen ook biologisch afbreekbaar zijn.

 
 

Composteerbaar


Compostering is in zekere zin een speciaal type biologische afbraak dat door mensen wordt gedaan en alleen kan worden toegepast op biologische producten. In tegenstelling tot biologische afbraak die giftige resten kan achterlaten, is het eindresultaat van compostering eigenlijk nuttig voor het milieu. Compost, afgebroken organisch afval, kan worden gebruikt als meststof.


Hoewel de termen vaak verward zijn, zijn composteerbare materialen niet altijd biologisch afbreekbaar en vice versa. Composteerbare producten zullen niet noodzakelijkerwijs snel afbreken, tenzij ze in specifieke omstandigheden worden geplaatst. Aan de andere kant, in een speciale composteeromgeving met bepaalde lucht, zonlicht en luchtcondities, zullen ze in minder dan 90 dagen afbreken en geen schadelijke resten achterlaten.

Composteerbare materialen zijn een geweldige manier om niet alleen de schade die je aan het milieu toebrengt te minimaliseren, maar ook om de bodemcondities te verbeteren. Door het van voedingsstoffen te voorzien, verbetert compost de bodemstructuur en het vasthouden van water, wat de plantengroei bevordert. Hoewel composteren in industriële omstandigheden uiterst belangrijk is, is het ook thuis een goede stap naar een duurzamere levensstijl. Veel huiseigenaren maken composthopen in hun achtertuin, maar er zijn ook compacte binnenoplossingen voor appartementseigenaren.


composteerbaar vs biologisch afbreekbaar

Wat is het verschil?


Hoewel composteren een relatief gemakkelijk te begrijpen concept is, heeft biologische afbreekbaarheid geen universele juridische definitie. Dat is een deel van de reden waarom de termen zo vaak worden verward.

Of we iets biologisch afbreekbaar kunnen overwegen, hangt grotendeels af van de tijd die nodig is om af te breken. Dat wordt op zijn beurt bepaald door de omstandigheden waarin het proces plaatsvindt. Maar in sommige gevallen is het proces zonder toezicht, dus er is geen controle over.


Composteren is in wezen geoptimaliseerde biologische afbraak. Het zorgt voor perfecte omstandigheden zodat producten snel en niet giftig kunnen afbreken. Niet elk biologisch afbreekbaar product kan echter worden gecomposteerd. Het kan langer duren voordat een product dat niet geschikt is voor compostering, wordt afgebroken, wat de composteringscyclus kan verstoren.


Ten slotte verwijst de term composteerbaarheid naar het vermogen van het product om in compost te veranderen en zo het milieu in korte tijd te helpen. Biologische afbreekbaarheid betekent daarentegen alleen dat het materiaal onder de juiste omstandigheden snel kan afbreken door een biologisch proces.

 
 

Waarom maakt het uit?


Beide termen worden gebruikt om de producten te labelen die zijn ontworpen om het milieu minder te schaden. Een verkeerd begrip van wat ze betekenen, kan echter gevaarlijke gevolgen hebben. De grootste fout die we maken, is aannemen dat alleen al het kopen van zo'n product een verschil zal maken. In sommige gevallen is het misschien waar - de productie van biologisch afbreekbare producten is meestal duurzamer, maar de beloften die deze voorwaarden met zich meebrengen, kunnen alleen worden nagekomen als we de producten op de juiste manier weggooien. Het is dus de verantwoordelijkheid van de consument, niet de bedrijven.


Vanwege de hoeveelheid afval en een laag zuurstofgehalte kunnen stortplaatsen vreselijke omstandigheden hebben voor biologische afbraak. In een dergelijke omgeving zal biologische afbraak anaëroob plaatsvinden, wat betekent dat het methaangas produceert, dat 25 keer krachtiger is dan CO2. Dus als je niet de tijd neemt om uw biologisch afbreekbare afval op een optimale manier te verwijderen, verliest het label zijn betekenis en voordelen volledig.

Evenzo is een composteerbaar product een product dat kan en moet worden gecomposteerd. Maar je moet ervoor zorgen dat het gebeurt! Controleer de labels om te zien of uw product geschikt is voor thuiscompostering of naar een faciliteit moet worden gebracht. Helaas is er nog steeds niet genoeg composteringsinfrastructuur en misschien heb je er geen in de buurt.


Om het af te ronden, kan een composteerbaar of biologisch afbreekbaar product net zo gevaarlijk zijn als elk ander product. Er zijn veel kanttekeningen bij de manier waarop dergelijke producten moeten worden behandeld, dus zorg ervoor dat je de etiketten leest en, natuurlijk, vermindert en hergebruikt. Laat je niet meeslepen door milieuvriendelijke labels. Als je er niet zeker van bent dat je op de juiste manier composteerbare en biologisch afbreekbare producten weggooit, zijn ze niets meer dan een feelgood-marketingtruc.


Meer Duurzame Keuken


Do you use

Unpaper Towels?

Unpaper towels - zero waste etsy shop

Visit our shop with over 50 different prints of reusable kitchen towels. These not only look super cut but they are also very eco-friendly and save you money.

Valinda - Natural Parenting Blog - Eco-friendly mom - Cloth diaper - sustainable pregnancy

Meet Valinda

Hi there, I am the founder of the green and happy mom blog and green and happy shop. After battling severe depression, I am determined to make the world a little better and I want to take you along that journey with me. 

Unpaper towels - zero waste etsy shop

Latests Blogposts

Do you need 150+ Tips to start your

Zero Waste Journey?

150 tips side balk comp.png

Join 5000 Green Bees who never miss weekly videos & eco-tips.

Free shampoo bar recipe - eco friendly bathroom

Join 5000 Green Bees who never miss weekly videos & eco-tips.

Follow me on Youtube!

bottom of page